Om Henrik Bruun

Født i Stockholm 16. december 1961 af danske forældre, Civilingeniør Per Paul Gundorph Bruun og Væver og keramiker Birte Ulrik Henckel (født Hansen). Opvækst ved Vejle Fjord, Jylland. Gift med Helle Jensen og har to børn, Kristoffer født 1992 og Nanna født 1996. Flytter til København i 1983. Arbejder primært med keramisk skulptur i perioden 1982 til 1993. I samme periode assistent-jobs for billedhugger Bjørn Nørgaard, glarmester Per Steen Hebsgaard, serigraf Jørgen Hansen. Uddannet som datamatiker i 1995. Ansat i Danmarks Miljøundersøgelser siden 1996. Flytter i kollektivet Bygården i Allerslev ved Lejre i 1998. Arbejdede primært med digitale medier i perioden 2003-2008. Arbejder pt. med traditionel grafik; lithografi, papirudklip og træsnit.

Se også Kunst Indeks Danmark.