Om Henrik Bruun

Født i Stockholm 16. december 1961 af danske forældre, Civilingeniør Per Paul Gundorph Bruun og Væver og keramiker Birte Ulrik Henckel (født Hansen). Opvækst ved Vejle Fjord, Jylland. Gift med Helle Jensen og har to børn, Kristoffer født 1992 og Nanna født 1996. Flytter til København i 1983. Arbejder primært med keramisk skulptur i perioden 1982 til 1993. I samme periode assistent-jobs for billedhugger Bjørn Nørgaard, glarmester Per Steen Hebsgaard, serigraf Jørgen Hansen. Uddannet som datamatiker i 1995. Ansat i Danmarks Miljøundersøgelser (I dag Aarhus Universitet) siden 1996. Flytter i kollektivet Bygården i Allerslev ved Lejre i 1998. Arbejdede primært med digitale medier i perioden 2003-2008. Begynder at male, laver stentryk, lino- og træsnit. Fra 2015, arbejder igen med keramisk skulptur.

Se også Kunst Indeks Danmark.

Drengen i sandkassen

Da jeg var barn havde jeg en kæmpe natursandkasse, en gammel udgravning i en skrænt til et opgivet skur.  Jeg og mine kammerater legede der i dagevis, vi byggede borge, veje og dæmninger. Som tiden gik blev jeg mere og mere alene i sandkassen, jeg fortsatte og byggede lufthavne til mine små plastikmodelfly. Da jeg blev 15 år syntes jeg det var flovt hvis jeg blev set i sandkassen, så jeg stoppede.

Da jeg var omkring 19 år gik jeg i gang med leret. Jeg havde fået en lille el-ovn af min mor, som var uddannet keramiker fra Kunsthåndværkerskolen; en ovn som min far, som er kemiingeniør, havde bygget til hende engang i 60erne. Jeg havde købt en bog om Raku brænding af Finn Lynggaard. Så var jeg i gang. Kort efter mødte jeg billedkunstneren Lars Ravn som bl.a. introducerende mig til billedhugger Bjørn Nørgaard. Så kom der virkelig fart på og min første udstilling med keramik hed LER og var på Eks-skolens Forlag i 1985 i København.

Tekst: Henrik Bruun